Het gouden huis
Het gouden huis staat op instorten
maar blijft eenzaam zingen
het is in raadselen gehuld
een raadsel van reizen

een man verdween er 
is de ander geworden
ze klinkt sober in zijn lange adem

De man erkent alles
durft te dromen van noorderlicht

Schuiven naar boven